Der blev afholdt generalforsamling den 24. februar 2020.

Vi havde en fin generalforsamling, om end vi kunne ønske at flere mødte op. Der var vel 15 personer udover bestyrelsen.

Karl Godballe blev valgt som dirigent og styrede med hård hånd aftenens generalforsamling. Da Ole Nees var fraværende, aflagde Laust Jakobsen formandens beretning (se den nederst), Else Olesen gennemgik regnskabet og repræsentanter fra håndbold-, fodbold-, gymnastik- og kroketudvalg fortalte om året der er gået. Der blev valgt to nye til bestyrelsen. Ole Nees og Jørgen Steffensen ønskede at fratræde bestyrelsen og i stedet blev Peder Hummel og Mads Vrist valgt. Vi glæder os til at arbejde sammen med Peder og Mads, og siger samtidig en stor tak til Ole og Jørgen for deres indsats.

Bestyrelsen består således nu af Peder Hummel, Mads Vrist, Else Olesen, Laust Jakobsen, Troels Nielsen, Pia Ørts og Helle Lykke Nielsen. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde. Revisorerne er fortsat Jørgen Eriksen og Allan Jensen.

Vi håber på et godt år i 2020!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen HI

PS: Billedet er lånt hos Lokalhistorisk Arkiv og er ikke af den nuværende bestyrelse, men en af de tidligere bestyrelser 🙂

—-

Formandens beretning for året 2019!

Som jeg nævnte da jeg bød velkommen, så er jeg ikke formand i klubben. Derfor vil starte min beretning med at forklare hvorfor jeg står her og i øvrigt orientere om bestyrelsen og dets sammensætning i årets løb. Ole Nees, som er klubbens officielle formand, har desværre været langtidssygemeldt og været fraværende fra bestyrelsesarbejdet siden i sommers.

Han har normalt gjort et stort stykke arbejde, så han har været savnet og vi håber snart han er på toppen igen. Vi ved at han gerne vil hjælpe til i foreningen og han er helt sikkert velkommen tilbage når han er klar hertil, men efter at have været fraværende i lang tid, så vælger han at fratræde bestyrelsen i dag. Det har vi fuld forståelse for og takker ham for hans store indsats.

Desuden er Pia Ørts, som blev valgt som suppleant ved den ekstraordinære generalforsamling den 7. marts, indtrådt i bestyrelsen i stedet for Janni Høgh, da Janni måtte melde fra pga. manglende tid. Således har vi i mere end et halvt år kørt med en bestyrelse der reelt set ikke har haft en formand, og der var faktisk tre måneder inden Pia indtrådte, hvor vi kørte videre med to medlemmer mindre end vi burde have.

Det har betydet en øget arbejdsbyrde for de resterende bestyrelsesmedlemmer, men jeg synes vi har været rigtig gode til at tage det ansvar på os og hjælpe hinanden med opgaverne, uanset at det til tider nok har været lidt for meget for nogle af os. Og meget væsentligt, især når der er tale om frivilligt arbejde, så er alt foregået i en god tone, hvor den samlede bestyrelse har bakket op om de beslutninger som er truffet i årets løb. Nok om bestyrelsen for nu.

Jeg læste i går Oles beretning fra sidste år i gennem og han nævnte på generalforsamlingen at vi var ramt af faldende børnetal og færre indbyggere i vor by. Det er der desværre ikke ændret på. Udover færre udøvere af de sportsgrene vi udbyder, så betyder det også færre frivillige at trække på. Jeg synes generelt at bestyrelsen har mødt stor opbakning hos de personer vi har bedt om at hjælpe os, men jeg ved at de enkelte udvalg til tider har haft svært ved at finde frivillige til deres arrangementer. Derfor vil jeg opfordre til at vi alle prioriterer fællesskabet højt og afsætter lidt tid til at hjælpe foreningen, hvis man på nogen måde kan, uanset om det er i forbindelse med et det sportslige, forbrugeraftenen, løvfaldsmesse, revy eller lignende. Undskyldninger, som f.eks. en travl hverdag kunne vi alle bruge – reelt set har mange af os ikke tid til frivilligt arbejde – men ønsker vi en aktiv forening med gode faciliter, kombineret med lave kontingenter, så kræver det at vi løfter i flok, så dem der virkelig yder en indsats, ikke føler at de står alene med det.

Som I senere vil se i Else’s gennemgang af økonomien, så kan vi ikke undvære indtægterne fra vores arrangementer. Vi har ikke mange virksomheder i Harboøre som vi kan trække på mht. sponsorater, ej heller en rigmand som kan hjælpe os, så vi må som ofte tjene vores penge på den hårde måde (Haze undtaget – det er kun hårdt om søndagen). Så tænk jer lige om en ekstra gang inden I siger nej til at hjælpe, hvis I bliver spurgt, og det er i øvrigt ikke forbudt selv at tilbyde sin hjælp, der er som regel altid noget man kan hjælpe med.

Nok om det. Mht. det sportslige, så kan jeg forstå at jeg ikke skal komme alt for meget ind på det, da de enkelte udvalg selv vil fortælle herom. Så jeg nøjes med at nævne nogle af de væsentlige ting der er sket i året løb.

Esport: Vi kunne i slutningen af februar tage Esports lokalet i brug. Nogle vil sikkert mene at Esport ikke er rigtig sport, men fakta er at det er kommet så vidt at DGI anerkender det som en sport. De arrangerer blandt andet Yousee-ligaen, man kan komme på trænerkurser m.v., alt sammen ting vi kender fra de mere traditionelle sportsgrene. Det er en stærkt voksende sport og vi er kommet med på vognen, men jeg tror vi skal til at reklamere lidt mere for det, så vi kan få flere i gang.

Team Tangen: Det er næppe gået nogen opmærksomhed forbi at vi har udvidet samarbejdet med Thyborøn Fritid. Allerede på det første bestyrelsesmøde efter den ekstraordinære generalforsamling sidste år blev tanken om et ungdomssamarbejde luftet og vi blev hurtigt enige om at arbejde i den retning. Vi har – som nævnt – gennem nogle år lidt af faldene børnetal og i nogle årgange er der simpelthen ikke børn nok. Vi havde en række møder med Thyborøn Fritid, der har samme problem, og der var fra starten en positiv stemning for at gå videre med dette. Vi kunne således den 17. juni indkalde til møde, hvor vi præsenterede et samarbejde for alle ungdomshold indenfor håndbold og fodbold. Samtidig præsenterede vi den nye sorte trøje, der dog kort tid efter blev konverteret til den lyseblå trøje, som I har kunne se rundt om i hallerne. Der har været et hav af administrative, økonomiske og ikke mindst praktiske ting at tage stilling til, men jeg mener helt klart at det er gået over al forventning. Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Thyborøn Fritid, både på bestyrelsesniveau og på udvalgsniveau. Og hvis der har været lidt kritik af samarbejdet, og det tror jeg faktisk næsten ikke der har været, så er det i hvert fald ikke kommet fra børnene.

I processen med klubsamarbejdet fik vi indført ”individuelle” trøjesæt, dvs. at ungdomsspillerne køber deres egne personlige trøjer, shorts og strømper for kr. 200 pr. sæson. Der er navne på trøjerne, og de bruges til både fodbold og håndbold, og må i øvrigt gerne bruges til træning og privat. Det har børnene været glade for.

Inspireret af succesen med ungdomsholdene – og det tør jeg godt at kalde det – så begynde vi at overveje et samarbejde på seniorsiden. Da det blev klart at begge hold stod uden trænere ved starten af 2020, så blev vi hurtigt enige om at det burde være nu. Jeg ved at ideen har tidligere været drøftet i de to bestyrelser, og at det faldt til jorden, men da der har været en del udskiftning i begge bestyrelser siden da, så vi har ikke været belastet af tidligere tiders uoverensstemmelser og kunne starte på en frisk. På samme måde som i ungdomssamarbejdet, så har vi haft et meget fint samarbejde med bestyrelsen i Thyborøn, men hvis vi troede vi brugte meget tid på at få ungdomssamarbejdet på plads, så måtte vi konstatere at det bare er vanskeligt med seniorhold. Der er altid nogle der kan huske hvordan var i de gode gamle dage, og ønsker at det fortsætte på denne måde, men vi har i Harboøre faktisk kun mødt optimisme omkring samarbejdet og det er dejligt. De få skeptikere der stadig findes er efterhånden ved at være sat på sidelinjen og vi håber på et godt samarbejde. Fakta er, at vi har nu har 2 seniorhold, et serie 3 og et serie 4 hold. På samme måde som for ungdomsholdene, så deles kampe og træning ligeligt mellem Harboøre og Thyborøn. Det er i øvrigt en gammel kending der træner førsteholdet, John Aas, og det bliver meget spændende. Skal lige nævnte at de vandt første træningskamp her i weekenden 4-2.

Så vil jeg gerne korrigere Lemvig Folkeblad. Jeg måtte læse flere gange at Slaget om Tangen er død. Det passer jo simpelthen ikke – den er bare flyttet over til kroket. Og jeg har ladt mig fortælle, at Harboøre vandt, men det kommer udvalget måske ind på senere.

Ellers vil jeg kort nævne nogle af de arrangementer vi har haft og de ting som er sket i årets løb:

 • Gymnastikopvisning
 • Fodbold: Hollandstur for nogle ungdomsspillere
 • Fodbold: Kerteminde Cup
 • Håndboldkaravanen i samarbejde med skole og DHF
 • Etablering af kortbane til håndbold og indvielse heraf
 • Tons og Tummel for de små
 • DGI Kroketstævne på hjemmebane
 • Løvfaldsmesse
 • Forbrugeraften
 • Daglig Brugsen Cup
 • Vestjysk Bank Cup
 • Fyrværkerisalg
 • HI-Julefrokost ved Dorthe Mollerup

Hvis jeg har glemt nogle ting, så undskylder jeg mig med at jeg ikke har været med et helt år endnu og det er i hvert fald ikke for at underkende den indsats der er ydet.

Nogle af tingene har mærket en nedgang i aktiviteten, men de er alle sammen, på hver deres måde, meget vigtige for vores forening og det budskab må I gerne sprede, så vi får maksimal opbakning hertil.

Desuden vil jeg nævnte at vi har:

 • Opfrisket vores look på hjemmesiden
 • Tilmeldt os ”Jysk Energi – det lokale liv”, hvor vi støttes med kr. 100 pr. husstand som tilmelder sig, så det opfordrer vi alle til at gøre.

Og slutteligt vil jeg gerne takke alle dem som på den ene eller anden måde har hjulpet foreningen.

 • Stor tak til alle vore sponsorer, anført af vores to hovedsponsorer Vestjysk Bank og TripleNine.
 • Tak til Thyborøn Havns Fiskeriforening for deres kontante støtte.
 • En speciel tak til Haze Over Haarum som har betænkt os med hele kr. 110.000.
 • Tak til Harboøre Centeret for godt samarbejde.
 • Tak til alle udvalgene samt trænere, ledere og kridthold m.fl. De yder hver dag en kæmpe indsats.
 • Tak til forældre og alle de frivillige som tager en tørn.
 • Slutteligt tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Det har været eksemplarisk.

Dette var ordene.

Comments are closed.