Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Onsdag d. 23/2 2022 kl. 19.30

I Harboøre Centeret.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning 2021
  3. Regnskab 2021
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til hovedbestyrelsen
  6. Valg af 1 suppleant til hovedbestyrelsen
  7. Valg af udvalgsmedlemmer.
  8. Evt. (herunder uddeling af pokaler).

Indkomne forslag og forslag om vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag kan sendes til formand@harbooreif.dk

Vel mødt!

Bestyrelsen i Harboøre IF

Comments are closed.